Photo: Gossypium thurberi 1.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Gossypium thurberi 1.

Closeup of empty seedpod. Kitt's Peak, AZ, US. Wild. 1998-03-01.


Gossypium thurberi Tod.
Engl.: Thurber's cotton, wild cotton.
Bot. syn.: Turberia thespesioides Gray