Photo: Jovibarba globifera 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Jovibarba globifera.

Plant. Gothenburg bot.g., Sweden. Planted. 2005-06-03.


Jovibarba globifera (L.) J. Parn.
Deu.: Sprossender Donarsbart.
Sven.: hammarbytaklök.
Bot. syn.: Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz, Sempervivum globiferum L., Sempervivum soboliferum Sims