Photo: Ocimum basilicum 06.

Photo: Ocimum basilicum 6.

Fresh horapha leaf (= thai basil). Annala, Helsinki, Finland. Storebought. 2004-11-27.


Ocimum basilicum L.
Engl.: sweet basil, basil.
Deu.: Basilikum, Basilienkraut, Königskraut, Suppenbasil.
Suom.: basilika, maustebasilika.
Sven.: basilika.
Fran.: basilic.
Span.: albahaca