Photo: Plantago media 2.

Gallery: 
Photo: Plantago media 2.

Flowering plants. Botanical garden Kumpula, Helsinki, Finland. Planted. 2002-07-26.


Plantago media L.
Engl.: hoary plantain.
Deu.: Mittlerer Wegerich.
Suom.: soikkoratamo, keskiratamo.
Sven.: rödkämpar, kämpegroblad, mellangroblad, slåsskämpar.
Dan.: dunet vejbred