Photo: Plantago media 4.

Gallery: 
Photo: Plantago media 4.

Flowerspike. Lund bot.g., Sweden. Planted. 2005-06-06.


Plantago media L.
Engl.: hoary plantain.
Deu.: Mittlerer Wegerich.
Suom.: soikkoratamo, keskiratamo.
Sven.: rödkämpar, kämpegroblad, mellangroblad, slåsskämpar.
Dan.: dunet vejbred