Photo: Plantago media 0.

Gallery: 
Photo: Plantago media.

Flowers. BGBM, Berlin, Germany. Planted. 1995-06-01.


Plantago media L.
Engl.: hoary plantain.
Deu.: Mittlerer Wegerich.
Suom.: soikkoratamo, keskiratamo.
Sven.: rödkämpar, kämpegroblad, mellangroblad, slåsskämpar.
Dan.: dunet vejbred