Photo: Plumeria alba 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Plumeria alba.

Flowering tree. Burle Marx garden, Brazil. Planted. 2001-02-13.


Plumeria alba L.
Engl.: Frangipani Plant, Nosegaytree, White Frangipani, White-flowered Frangipani