Photo: Potentilla argentea 4.

Photo: Potentilla argentea 4.

Flowering plant. Helsinki, Finland. Wild. 2002-06-29.


Potentilla argentea L.
Engl.: hoary cinquefoil, silver cinquefoil.
Deu.: Silber-Fingerkraut.
Suom.: hopeahanhikki.
Sven.: femfingerört, silverfingerört, vanlig femfingerört.
Bot. syn.: Potentilla decora Markl., Potentilla demissa Jord.