Photo: Prosopis 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Prosopis.

Flowering tree. Bisbee, AZ, US. Wild. 1998-05-01.


Prosopis L.
Engl.: mesquite