Photo: Pteridium aquilinum 1.

Photo: Pteridium aquilinum 1.

Leaflet and leaf. BGBM, Berlin, Germany. Planted. 1995-06-01.


Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Engl.: bracken, western brackenfern, brake fern, common brake, female fern.
Deu.: Adlerfarn.
Suom.: sananjalka, lännensananjalka.
Sven.: örnbräken, bräken, slokörnbräken.
Bot. syn.: Eupteris aquilina (L.) Newman, Pteris aquilina L.