Photo: Pulsatilla vulgaris 15.

Photo: Pulsatilla vulgaris 15.

ssp. grandis. Flowers. No, I really couldn't resist taking lots of photos of the gorgeous pulsatillas, after our color-starved long Finnish winter. Botanical garden Kaisaniemi, Helsinki, Finland. Planted. 2005-04-26.


Pulsatilla vulgaris Mill.
Engl.: pasque flower, European pasque flower, pulsatilla.
Deu.: Gewöhnliche Küchenschelle.
Suom.: lännenkylmänkukka, tarhakylmänkukka.
Sven.: backsippa, backvippa, gökskälla.
Bot. syn.: Anemone pulsatilla L.