Photo: Pulsatilla vulgaris 06.

Photo: Pulsatilla vulgaris 6.

var. grandis. Flowering plant. Botanical garden Kaisaniemi, Helsinki, Finland. Planted. 2003-05-09.


Pulsatilla vulgaris Mill.
Engl.: pasque flower, European pasque flower, pulsatilla.
Deu.: Gewöhnliche Küchenschelle.
Suom.: lännenkylmänkukka, tarhakylmänkukka.
Sven.: backsippa, backvippa, gökskälla.
Bot. syn.: Anemone pulsatilla L.