Photo: Pulsatilla vulgaris 00.

Photo: Pulsatilla vulgaris.

Flowering plant. München bot.g, Germany. Planted. 2000-04-16.


Pulsatilla vulgaris Mill.
Engl.: pasque flower, European pasque flower, pulsatilla.
Deu.: Gewöhnliche Küchenschelle.
Suom.: lännenkylmänkukka, tarhakylmänkukka.
Sven.: backsippa, backvippa, gökskälla.
Bot. syn.: Anemone pulsatilla L.