Photo: Rehmannia elata 1.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Rehmannia elata 1.

Flowers. Kyoto bot.g, Japan. Planted. 2001-05-10.


Rehmannia elata N. E. Br. ex Prain
Engl.: Chinese foxglove.
Deu.: Hoher Chinafingerhut.
TCM: shu di huang