Photo: Simmondsia chinensis 4.

Photo: Simmondsia chinensis 4.

Leaf. Botanical garden Kaisaniemi, Helsinki, Finland. Greenhouse. 2005-04-17.


Simmondsia chinensis (Link) Schneid.
Engl.: jojoba.
Deu.: Jojoba.
Suom.: jojoba.
Bot. syn.: Buxus chinensis Link, Simmondsia californica Nutt.