Photo: Smyrnium perfoliatum 2.

Photo: Smyrnium perfoliatum 2.

Flowers. Lund bot.g., Sweden. Wild. 2005-06-06.


Smyrnium perfoliatum L.
Engl.: perfoliate alexanders.
Deu.: Gelbdolde.
Suom.: seposiipiputki.
Sven.: vingloka