Photo: Sonchus oleraceus 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Sonchus oleraceus.

Flowering plant. Bisbee, AZ, US. Wild. 1998-05-01.


Sonchus oleraceus L.
Engl.: common sow-thistle, smooth sow-thistle, annual sow-thistle, common annual sow-thistle, milk-thistle, sow-thistle.
Deu.: Kohl-Gänsedistel.
Suom.: kaalivalvatti.
Sven.: kålmolke, mjölktistel, kålmjölktistel.
Fran.: laiteron potager, chardon blanc, laiteron, laiteron annuel, laiteron âpre, laiteron commun, laiteron lisse.
Span.: achicoria dulce.
Bot. syn.: Sonchus ciliatus Lam.