Photo: Stachys palustris 1.

Photo: Stachys palustris 1.

Flowering plant. Ylästö, Vantaa, Finland. Wild. 1999-07-17.


Stachys palustris L.
Engl.: marsh woundwort, clown's woundwort, hedge nettle, marsh betony, marsh stachys.
Deu.: Sumpf-Ziest, Schweinzrübe.
Suom.: peltopähkämö, suopähkämä.
Sven.: knölsyska.
Fran.: épiaire des marais.
Ital.: stregona palustre.
Dutch: moerasandoorn.
Span.: espiga palustre