Photo: Syzygium 1.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Syzygium 1.

Tree in fruit. Rio de Janeiro bot.g., Brazil. Planted. 2001-02-12.


Syzygium P. Br. ex Gaertn.
Engl.: jambos, syzygium