Photo: Thlaspi caerulescens 10.

Photo: Thlaspi caerulescens 10.

Flowerstalk, side view. Annala, Helsinki, Finland. Wild. 2007-05-21.


Thlaspi caerulescens J. Presl & C. Presl
Engl.: alpine penny-cress.
Deu.: Gebirgs-Hellerkraut.
Suom.: kevättaskuruoho.
Sven.: backskärvfrö, rödlätt backskärvfrö, vanligt backskärvfrö