Photo: Thlaspi caerulescens 02.

Photo: Thlaspi caerulescens 2.

Flowering plants. Botanical garden Kaisaniemi, Helsinki, Finland. Wild. 2005-05-10.


Thlaspi caerulescens J. Presl & C. Presl
Engl.: alpine penny-cress.
Deu.: Gebirgs-Hellerkraut.
Suom.: kevättaskuruoho.
Sven.: backskärvfrö, rödlätt backskärvfrö, vanligt backskärvfrö