Photo: Thlaspi caerulescens 00.

Photo: Thlaspi caerulescens.

Flowering plant, early in spring. Helsinki, Finland. Wild. 1996-05-01.


Thlaspi caerulescens J. Presl & C. Presl
Engl.: alpine penny-cress.
Deu.: Gebirgs-Hellerkraut.
Suom.: kevättaskuruoho.
Sven.: backskärvfrö, rödlätt backskärvfrö, vanligt backskärvfrö