Photo: Valeriana sambucifolia 1.

Photo: Valeriana sambucifolia 1.

Flowers. Helsinki, Finland. Wild. 1992-07-01.


Valeriana sambucifolia J. C. Mikan
Engl.: common valerian.
Deu.: Holunderblättriger Baldrian.
Suom.: lehtovirmajuuri.
Sven.: flädervänderot, stor vänderot, vänderot, äkta flädervänderot.
Bot. syn.: Valeriana excelsa Poir.