Acer maximowiczianum

Acer maximowiczianum

Acer maximowiczianum Miq.
Engl.: Nikko maple.
Deu.: Nikko-Ahorn.
Sven.: nikkolönn.
Suom.: nikonvaahtera.
Bot. syn.: Acer nikoense (Maxim.) Miq.