Aglaia

Aglaia

Aglaia Lour.
Engl.: aglaia.
Deu.: Glanzbaum.
Sven.: aglaia.

Aglaia basiphylla

Aglaia basiphylla A. Gray.
Bot. syn.: Aglaia elegans Gillespie.

Aglaia edulis

Aglaia edulis (Roxb.) N. Wall.


Engl.: aglaia.

Bot. syn.: Milnea edulis Roxb.


Aglaia edulis A. Gray, Meliaceae: See Aglaia samoensis A.Gray.

Aglaia edulis Hiern, Meliaceae: See Aglaia minutiflora Bedd., See Aglaia undulata Miq.

Aglaia edulis Seem., Meliaceae: See Aglaia saltatorum A. C. Sm.

Aglaia minutiflora:

Aglaia minutiflora Bedd., Meliaceae: See Aglaia tomentosa Teijsm. & Binn.

Aglaia odorata

Aglaia odorata Lour.
Engl.: chulan.
Sven.: aglaia.

Aglaia tomentosa

Aglaia tomentosa Teijsm. & Binn.
Bot. syn.: Aglaia edulis Hiern., Aglaia minutiflora Bedd.