Alismatales

Alismatales

Alismatales Dumort.
Deu.: Froschlöffelartige.
Suom.: sarpiomaiset kasvit.

Alismataceae

Alismataceae Vent.
Engl.: water-plantain family.
Deu.: Froschlöffelgewächse.
Fran.: alismatacées.
Sven.: svaltingväxter.
Suom.: sarpiokasvit.

Aponogetonaceae

Aponogetonaceae J.Agardh.
Engl.: cape-pondweed family, aponogeton family.
Deu.: Wasserährengewächse.
Fran.: aponogétonacées.
Sven.: vattenaxväxter.

Araceae

Araceae Juss.
Deu.: Aronstabgewächse.
Fran.: aracées.
Sven.: kallaväxter.
Suom.: vehkakasvit.

Butomaceae

Butomaceae Mirb.
Engl.: flowering-rush family.
Deu.: Schwanenblumengewächse.
Fran.: butomacées.
Sven.: blomvassväxter.
Suom.: sarjarimpikasvit.

Hydrocharitaceae

Hydrocharitaceae Juss.
Engl.: tape-grasses.
Deu.: Froschbissgewächse.
Fran.: hydrocharitacées.
Sven.: dybladsväxter.
Suom.: kilpukkakasvit.

Juncaginaceae

Juncaginaceae Rich.
Deu.: Dreizackgewächse.
Fran.: Juncaginacées.
Sven.: sältingväxter.
Suom.: suolakekasvit.

Limnocharitaceae

Limnocharitaceae Takhtajan ex Cronquist English: water poppy family. Deutsch: Wassermohngewächse.

Potamogetonaceae

Potamogetonaceae Rchb.
Deu.: Laichkrautgewächse.
Fran.: potamogétonacées.
Sven.: nateväxter.
Suom.: vitakasvit.