Amelanchier confusa

Amelanchier confusa

Amelanchier confusa Hyl.
Sven.: svensk häggmispel, kanadensisk häggmispel.
Suom.: ruotsintuomipihlaja.
Bot. syn.: Amelanchier canadensis auct., Amelanchier grandiflora auct.