Amyris gileadensis:

Amyris gileadensis:

Amyris gileadensis L., Rutaceae: See Commiphora gileadensis (L.) C. Chr.