Aporosa

Aporosa

Aporosa Blume.
Bot. syn.: Aporusa Blume.

Aporosa lindleyana

Aporosa lindleyana (Wight.) Baill.
Bot. syn.: Scepa lindleyana Wight.