Arenaria serpyllifolia

Arenaria serpyllifolia

Arenaria serpyllifolia L.
Engl.: thyme-leaved sandwort.
Deu.: Thymianblättriges Sandkraut, Quendel-Sandkraut, Quendelblättriges Sandkraut.
Sven.: sandnarv, vanlig sandnarv.
Suom.: mäkiarho.