Aristolochia debilis

Aristolochia debilis

Aristolochia debilis Sieb. & Zucc.
Engl.: long-rooted birthwort.
TCM: ma dou ling, tian xian teng.
Bot. syn.: Aristolochia longa Thunb.