Asplenium viride

Asplenium viride

Asplenium viride Huds.
Engl.: Brightgreen Spleenwort, Green Spleenwort.
Deu.: Grüner Streifenfarn.
Sven.: grönbräken, fjällspring, fjällstenbräken.
Suom.: viherraunioinen.
Bot. syn.: Asplenium ramosum L., Asplenium trichomanes-ramosum L.