Aster spectabilis:

Aster spectabilis:

Aster spectabilis Ait., Asteraceae: See Eurybia spectabilis (Ait.) G. L. Nesom.