Astragalus aristatus:

Astragalus aristatus:

Astragalus aristatus L'Her., Fabaceae: See Astragalus sempervirens Lam.

Astragalus aristatus Sibth. & Sm., Fabaceae: See Astragalus parnassi Boiss.

Astragalus aristatus Sieb. ex Steud., Fabaceae: See Astragalus angustifolius Lam.