Athamanta

Athamanta

Athamanta L.

plant images Click here for images.
Deu.: Augenwurz.
Sven.: Likörrotssläktet.
Bot. syn.: Bubon L.

Athamanta cervariaefolia

Athamanta cervariifolia DC.
Engl.: athamanta.

Bot. syn.: Seseli cervariifolium DC., Tinguarra cerviariifolia (DC.) Parl.


Athamanta cervariifolia Schrad. ex Spreng.
See Libanotis buchtormensis (Fisch.) DC.

Athamanta chinensis:

Athamanta chinensis L., Apiaceae: See Conioselinum chinense (L.) Britt.

Athamanta cretensis

Athamanta cretensis L.
Engl.: candy carrot.
Deu.: Zottige Augenwurz.
Sven.: likörrot.
Bot. syn.: Athamanta mathioli DC.

Athamanta macedonica

Athamanta macedonica (L.) Spreng.
Engl.: macedonian parsley.
Pre-linnaean: Apium macedonicum, Bubon foliolis rhomboideo-ovatis incisis umbellis numerosissimis, Petroselinum macedonicum.
Bot. syn.: Athamanta chiliosciadia Boiss. & Heldr., Athamanta macrosperma H.Wolff, Bubon humile Salisb., Bubon macedonicum L., Bubon multiflorum Moench, Petroselinum macedonicum Garsault.

Athamanta mathioli:

Athamanta mathioli DC., Apiaceae: See Athamanta cretensis L.

Athamanta matthioli

Athamanta matthioli Wulf.
Engl.: athamanta.