Basella

Basella

plant images Click here for images of Basella.

Basella L.
Engl.: basella.

Basella alba

Basella alba L.
Engl.: Malabar-spinach, Ceylon-spinach, Indian-spinach, Malabar-nightshade, vine-spinach.
Deu.: Malabarspinat.
Fran.: baselle, brède d'Angola, épinard de Malabar.
Sven.: malabarspenat.
Suom.: malabarin pinaatti.
Bot. syn.: Basella cordifolia Lam., Basella rubra L.

Basella rubra:

Basella rubra L., Basellaceae: See Basella alba L.