Brevoortia

Brevoortia

Brevoortia Gill.
Engl.: menhadens.

Brevoortia tyrannus

Brevoortia tyrannus Latrobe.
Engl.: Atlantic menhaden, bony fish, bugfish, fatback.
Deu.: Menhaden.
Sven.: atlantisk menhaden, menhaden.
Suom.: menhaden.
Bot. syn.: Alosa menhaden Cuv.