Buddleja indica

Buddleja indica

Buddleja indica Lam.
Sven.: nikodemia.
Suom.: nikodemia, huonetammi, varjopensas.
Bot. syn.: Nicodemia diversifolia (Vahl) Ten.