Bumelia:

Bumelia:

Bumelia Sw., Sapotaceae: See Sideroxylon L. .

Bumelia lanuginosa:

Bumelia lanuginosa (Michx.) Pers., Sapotaceae: See Sideroxylon lanuginosum Michx.

Bumelia reclinata:

Bumelia reclinata Vent., Sapotaceae: See Sideroxylon reclinatum Michx.