Calothamnus

Calothamnus

Calothamnus Labill.
Engl.: netbush.

Calothamnus asper

Calothamnus asper Turcz.
Deu.: Rauhblättriger Calothamnus.

Calothamnus quadrifidus

Calothamnus quadrifidus R. Br.
Engl.: common netbush.
Deu.: Schönstrauch.

Calothamnus validus

Calothamnus validus S. Moore.
Engl.: Barrens claw-flower.
Deu.: Barren-Krallenbusch.

Calothamnus villosus

Calothamnus villosus R. Br.
Engl.: silky net-bush, woolly net bush.