Cerastium arvense

Cerastium arvense

Cerastium arvense L.
Engl.: field mouse-ear.
Deu.: Acker-Hornkraut.
Sven.: fältarv.
Suom.: ketohärkki.