Chavica:

Chavica:

Chavica Miq., Piperaceae: See Piper L. .

Chavica hainana:

Chavica hainana C. DC., Piperaceae: See Piper sarmentosum Roxb.

Chavica roxburghii:

Chavica roxburghii Miq., Piperaceae: See Piper longum L.