Cnidoscolus

Cnidoscolus

Cnidoscolus Pohl.
Engl.: cnidoscolus.

Cnidoscolus neglectus:

Cnidoscolus neglectus Pohl, Euphorbiaceae: See Cnidoscolus urens (L.) Arthur.

Cnidoscolus urens

Cnidoscolus urens (L.) Arthur.
Engl.: bull-nettle, devil-nettle.
Port.: arradiabo.
Bot. syn.: Cnidoscolus neglectus Pohl, Jatropha stimulosa Michx., Jatropha urens L.