Codonopsis ovata

Codonopsis ovata

Codonopsis ovata Benth.
Sven.: nickklocka.
Suom.: nuokkupeikonkello.
Bot. syn.: Wahlenbergia roylei A. DC.