Coreopsis stillmanii

Coreopsis stillmanii

Coreopsis stillmanii (Gray) Blake.
Engl.: Stillman's tickseed.
Bot. syn.: Leptosyne stillmanii Gray.