Cucurbitales

Cucurbitales

Cucurbitales Dumort.
Deu.: Kürbisartige.

Anisophylleaceae

Anisophylleaceae Ridl.
Fran.: anisophylléacées.

Begoniaceae

Begoniaceae C.Agardh.
Engl.: begonia family.
Deu.: Schiefblattgewächse.
Fran.: bégoniacées, famille des bégonias.
Sven.: begoniaväxter.
Suom.: vinolehtikasvit.

Coriariaceae

Coriariaceae DC.
Deu.: Gerberstrauchgewächse.
Fran.: coriariacées.
Sven.: garvarbuskeväxter.
Suom.: koriariakasvit.

Corynocarpaceae

Corynocarpaceae Engl.
Deu.: Keulenfruchtgewächse.
Fran.: corynocarpacées.
Sven.: karakaträdväxter.
Suom.: karakapuukasvit.

Cucurbitaceae

Cucurbitaceae Juss.
Engl.: gourd family, cucurbit family.
Deu.: Kürbisgewächse.
Fran.: cucurbitacées, famille de la courge.
Sven.: gurkväxter.
Suom.: kurkkukasvit.

Datiscaceae

Datiscaceae Dumort.
Deu.: Scheinhanfgewächse.
Fran.: datiscacées.
Sven.: datiskaväxter.