Dizygotheca:

Dizygotheca elegantissima:

Dizygotheca elegantissima (hort. Veitch ex Mast.) R. Vig. & Guill., Araliaceae: See Schefflera elegantissima (hort. Veitch ex Mast.) Lowry & Frodin.