Dryopteris expansa

Dryopteris expansa

Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy.
Engl.: spreading woodfern, northern buckler-fern.
Deu.: Feingliedriger Dornfarn.
Sven.: nordbräken, nordlig lundbräken.
Suom.: isoalvejuuri.
Bot. syn.: Dryopteris assimilis S. Walker, Dryopteris austriaca auct., Dryopteris dilatata auct. non (Hoffm.) Gray.