Empetrum

Empetrum

plant images Click here for images of Empetrum.

Empetrum L.
Engl.: crowberry.
Deu.: Krähenbeere.
Sven.: kråkbär.
Suom.: variksenmarja.

Empetrum hermaphroditum

Empetrum hermaphroditum Hagerup.
Engl.: crowberry, black crowberry.
Deu.: Zwittrige Krähenbeere.
Sven.: nordkråkbär, fjällkråkris, kråkbär, nordligt kråkris.
Suom.: pohjanvariksenmarja, variksenmarja.
Bot. syn.: Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum (Hagerup) Böcher.

Empetrum nigrum

plant images Click here for photos of Empetrum nigrum.

Empetrum nigrum L.
Engl.: crowberry, black crowberry, blackberry, mossberry.
Deu.: Schwarze Krähenbeere.
Sven.: kråkbär, kråkris.
Suom.: etelänvariksenmarja, kaarnikka, lapin mustikka, mustamarja, sianmustikka.