Eriobotrya

Eriobotrya

Eriobotrya Lindl.

plant images Click here for images.
Engl.: loquat.

Eriobotrya japonica

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
Engl.: loquat, Japanese medlar.
Deu.: Loquat, Japanische Mispel.
Fran.: neflier du Japon.
Sven.: japansk mispel.
Suom.: japaninmispeli.
Bot. syn.: Crataegus bibas Lour., Mespilus japonica Thunb., Photinia japonica Benth. & Hook. f.